7 november, Geotechniekdag 2017: Doorgrond je omgeving

07 October 2017
7 november, Geotechniekdag 2017: Doorgrond je omgeving

Het thema van de Geotechniekdag 2017 is Doorgrond je Omgeving. De omgeving speelt een steeds belangrijkere rol in de geotechniek. De beïnvloeding door trillingen, vervormingen en grondwater staat of valt met het draagvlak vanuit de gemeenschap voor de civieltechnische projecten van tegenwoordig. De kennis van de omgeving en ondergrond is daarbij essentieel, en voor het in kaart brengen hiervan worden steeds geavanceerdere tools ontwikkeld.

Voor wie?
De dag is bedoeld voor deskundigen en belangstellenden op het gebied van de geotechniek in dienst van overheid, ontwerp- en ingenieursbureaus, gespecialiseerde adviesbureaus, opdrachtgevers, aannemers, waterschappen, wetenschappelijk onderwijs in Nederland en België.

Wij heten u hartelijk welkom op onze stand, nr. 10